DynastyDynasty - Kokousasiathttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191619-5.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / LAUSUNTO ARVIONTIKERTOMUKSESSA 2018 ESIINNOSTETTUIHIN ASIOIHINLAUSUNTO ARVIONTIKERTOMUKSESSA 2018 ESIINNOSTETTUIHIN ASIOIHINhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191619-4.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / AJANKOHTAISKATSAUSAJANKOHTAISKATSAUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191619-3.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191619-2.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191619-1.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / TIEDONANTOJATIEDONANTOJAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-10.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / RAKENNUSTARKASTAJAN TEHTÄVIEN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN TEHTÄVIEN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-9.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINENRAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-8.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / EHDOTUS LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN LIIKUNTANEUVOSTON JÄSENEKSI VUOSILLE 2020 - 2023EHDOTUS LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN LIIKUNTANEUVOSTON JÄSENEKSI VUOSILLE 2020 - 2023http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-7.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU OY:N OSAKASSOPIMUKSEN JA PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU OY:N OSAKASSOPIMUKSEN JA PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-6.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / KANNANOTTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEENKANNANOTTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-5.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / TIEVÄYLIÄ KOSKEVIA ESITYKSIÄ ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE TIEVÄYLIÄ KOSKEVIA ESITYKSIÄ ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-4.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / VALTUUSTOSSA 30.9.2019 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTUUSTOSSA 30.9.2019 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-3.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-2.HTMKunnanhallitus 07.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191617-1.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-10.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-9.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / TIEDONANTOJATIEDONANTOJAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-8.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODEKSI 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2021-2022ESITYS SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIOKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODEKSI 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2021-2022http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-7.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / VALTUUSTOALOITE/ALVARIN KOULUN MUUTTAMINEN KUNTALAISTEN KULTTUURI-JA JÄRJESTÖTALOKSIVALTUUSTOALOITE/ALVARIN KOULUN MUUTTAMINEN KUNTALAISTEN KULTTUURI-JA JÄRJESTÖTALOKSIhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-6.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / PERUSOPETUKSEN KOULUKOHTAISTEN LUKUVUOSISUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN LUKUVUODEKSI 2019-2020PERUSOPETUKSEN KOULUKOHTAISTEN LUKUVUOSISUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN LUKUVUODEKSI 2019-2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-5.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / LUKIOKOULUTKSEN KOULUKOHTAISEN LUKUVUOSISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN LUKUVUODEKSI 2019-2020LUKIOKOULUTKSEN KOULUKOHTAISEN LUKUVUOSISUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN LUKUVUODEKSI 2019-2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-4.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / RISKIENHALLINTA, ARVIONTI JA RAPORTOINTIRISKIENHALLINTA, ARVIONTI JA RAPORTOINTIhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-3.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-2.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191610-1.HTMYmpäristölautakunta 01.10.2019 / KUORTANEEN KALASTUSKUNNAN JA KUORTANEEN KALASTUSSEURAN ESITYS AVUSTUKSEN KÄYTTÄMISESTÄKUORTANEEN KALASTUSKUNNAN JA KUORTANEEN KALASTUSSEURAN ESITYS AVUSTUKSEN KÄYTTÄMISESTÄhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191615-7.HTMYmpäristölautakunta 01.10.2019 / SAMPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN KUNNALLE SAMPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN KUNNALLE http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191615-6.HTMYmpäristölautakunta 01.10.2019 / TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191615-5.HTMYmpäristölautakunta 01.10.2019 / KAAVOITUSKATSAUS 2019KAAVOITUSKATSAUS 2019http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191615-4.HTMYmpäristölautakunta 01.10.2019 / LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE KUORTANEEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSEHDOTUKSISTALAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE KUORTANEEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSEHDOTUKSISTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191615-3.HTM