DynastyDynasty - Kokousasiathttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-9.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-8.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN/LUKION KEHITTÄMISSUUNNITELMATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN/LUKION KEHITTÄMISSUUNNITELMAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-7.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / KOULUJEN TYÖPÄIVÄT 2020-2021KOULUJEN TYÖPÄIVÄT 2020-2021http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-6.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-5.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2020SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-4.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / KURAATTORIPALVELUIDEN LASKUTUKSEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019KURAATTORIPALVELUIDEN LASKUTUKSEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-3.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-2.HTMSivistyslautakunta 23.01.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201641-1.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020 / TIEDOTUSLUONTEISET ASIATTIEDOTUSLUONTEISET ASIAThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201639-7.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020 / MAANKAATOPAIKKAMAANKAATOPAIKKAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201639-6.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020 / KESKUSKEITTIÖN VALMISTAMIEN ATERIOIDEN HINNAT VUODELLE 2020KESKUSKEITTIÖN VALMISTAMIEN ATERIOIDEN HINNAT VUODELLE 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201639-5.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020 / TEKNISEN TOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUONNA 2020TEKNISEN TOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUONNA 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201639-4.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA TARKASTAMINEN VUONNA 2020TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA TARKASTAMINEN VUONNA 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201639-3.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201639-2.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201639-1.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / TÄYTTÖLUPA / TILAPALVELUTÄYTTÖLUPA / TILAPALVELUhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-12.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / TÄYTTÖLUPIA / YHTEISKOULUN JA LUKION MATEMATIIKAN TUNTIOPETTAJA, YHTEISKOULUN JA LUKION SUOMENKIELEN JA KIRJALLISUUDEN TUNTIOPETTAJA SEKÄ MÄÄRÄAIKAINEN ALVARIN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJATÄYTTÖLUPIA / YHTEISKOULUN JA LUKION MATEMATIIKAN TUNTIOPETTAJA, YHTEISKOULUN JA LUKION SUOMENKIELEN JA KIRJALLISUUDEN TUNTIOPETTAJA SEKÄ MÄÄRÄAIKAINEN ALVARIN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-11.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / MARKUS HANHISALON HAKEMUS KAUPPAKIRJAN MUKAISEN RAKENNUSAJAN PIDENTÄMISEKSIMARKUS HANHISALON HAKEMUS KAUPPAKIRJAN MUKAISEN RAKENNUSAJAN PIDENTÄMISEKSIhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-10.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE TAUNO LAMPISEN JA SEPPO PALOMÄEN VALITUKSEN JOHDOSTA / YHTEISYRITYKSEN OSAKEKAUPPA, OSAKKEENOMISTAJIEN KIRJALLINEN PÄÄTÖS JA PALVELUSOPIMUKSEN TULKINTAPÖYTÄKIRJALAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE TAUNO LAMPISEN JA SEPPO PALOMÄEN VALITUKSEN JOHDOSTA / YHTEISYRITYKSEN OSAKEKAUPPA, OSAKKEENOMISTAJIEN KIRJALLINEN PÄÄTÖS JA PALVELUSOPIMUKSEN TULKINTAPÖYTÄKIRJAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-9.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KUORTANEEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2020 - 2023KUORTANEEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2020 - 2023http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-8.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAASA-SEINÄJOKI-JYVÄSKYLÄ LIIKENNEVÄYLÄN KEHITTÄMISRYHMÄÄNEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAASA-SEINÄJOKI-JYVÄSKYLÄ LIIKENNEVÄYLÄN KEHITTÄMISRYHMÄÄNhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-7.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / VAASA-SEINÄJOKI-JYVÄSKYLÄ LIIKENNEKÄYTÄVÄN KEHITTÄMISRYHMÄN PÖYTÄKIRJAVAASA-SEINÄJOKI-JYVÄSKYLÄ LIIKENNEKÄYTÄVÄN KEHITTÄMISRYHMÄN PÖYTÄKIRJAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-6.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-5.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2020VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-4.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / YHTEISTYÖSOPIMUS KUORTANE GAMES -KISOJEN JÄRJESTÄMISEKSI VUOSINA 2020-2022YHTEISTYÖSOPIMUS KUORTANE GAMES -KISOJEN JÄRJESTÄMISEKSI VUOSINA 2020-2022http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-3.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-2.HTMKunnanhallitus 20.01.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201644-1.HTMTarkastuslautakunta 15.01.2020 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201645-6.HTMTarkastuslautakunta 15.01.2020 / SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUSSIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20201645-5.HTM