DynastyDynasty - Kokousasiathttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-9.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENSEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-8.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / YHTEISYRITYKSEN OSAKEKAUPPA, OSAKKEENOMISTAJIEN KIRJALLINEN PÄÄTÖS JA PALVELUSOPIMUKSEN TULKINTAPÖYTÄKIRJAYHTEISYRITYKSEN OSAKEKAUPPA, OSAKKEENOMISTAJIEN KIRJALLINEN PÄÄTÖS JA PALVELUSOPIMUKSEN TULKINTAPÖYTÄKIRJAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-7.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / YRITYSTILOJEN YHTIÖITTÄMINENYRITYSTILOJEN YHTIÖITTÄMINENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-6.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / KUNNAN TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020KUNNAN TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-5.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU / STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN /STRATEGIAN PÄIVITTÄMINENKUNTASTRATEGIAN VALMISTELU / STRATEGIAN HYVÄKSYMINEN /STRATEGIAN PÄIVITTÄMINENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-4.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMA 1.1. - 30.9.2019 (Q3)TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMA 1.1. - 30.9.2019 (Q3)http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-3.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-2.HTMKunnanvaltuusto 18.11.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191624-1.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-10.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-9.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / HANKEHAKEMUS: VALTION ERITYISAVUSTUS LUKIOUUDISTUKSEN TOIMEENPANON TUKEMISEEN 2019 (LISÄHAKU)HANKEHAKEMUS: VALTION ERITYISAVUSTUS LUKIOUUDISTUKSEN TOIMEENPANON TUKEMISEEN 2019 (LISÄHAKU)http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-8.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / HANKKEHAKEMUS: VALTION ERITYISAVUSTUS TUTOROPETTAJIEN TOIMINTAAN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEENHANKKEHAKEMUS: VALTION ERITYISAVUSTUS TUTOROPETTAJIEN TOIMINTAAN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-7.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / KULTTUURITOIMEN ERITYISAVUSTUKSETKULTTUURITOIMEN ERITYISAVUSTUKSEThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-6.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / NUORISOTOIMEN ERITYISAVUSTUKSETNUORISOTOIMEN ERITYISAVUSTUKSEThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-5.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / LIIKUNTATOIMEN ERITYISAVUSTUKSETLIIKUNTATOIMEN ERITYISAVUSTUKSEThttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-4.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODEN KOLMEN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN AJALTA 1.1.-30.9.2019TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODEN KOLMEN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN AJALTA 1.1.-30.9.2019http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-3.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-2.HTMSivistyslautakunta 14.11.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191620-1.HTMYmpäristölautakunta 12.11.2019 / ILMOITUSASIAT RAKENNUSTARKASTUSILMOITUSASIAT RAKENNUSTARKASTUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191626-7.HTMYmpäristölautakunta 12.11.2019 / LAUSUNTO KUORTANEEN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINENLAUSUNTO KUORTANEEN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191626-6.HTMYmpäristölautakunta 12.11.2019 / LAUSUNTOPYYNTÖ ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE, LÄNSIRANNAN HÖYRYSAHAN TUTKIMUSRAPORTTI, PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTILAUSUNTOPYYNTÖ ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE, LÄNSIRANNAN HÖYRYSAHAN TUTKIMUSRAPORTTI, PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTIhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191626-5.HTMYmpäristölautakunta 12.11.2019 / TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODEN KOLMEN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN AJALTA 1.1.-30.9.2019TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODEN KOLMEN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN AJALTA 1.1.-30.9.2019http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191626-4.HTMYmpäristölautakunta 12.11.2019 / TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191626-3.HTMYmpäristölautakunta 12.11.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191626-2.HTMYmpäristölautakunta 12.11.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191626-1.HTMKunnanhallitus 11.11.2019 / TIEDONANTOJATIEDONANTOJAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191623-10.HTMKunnanhallitus 11.11.2019 / SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENSEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191623-9.HTMKunnanhallitus 11.11.2019 / YHTEISYRITYKSEN OSAKEKAUPPA, OSAKKEENOMISTAJIEN KIRJALLINEN PÄÄTÖS JA PALVELUSOPIMUKSEN TULKINTAPÖYTÄKIRJAYHTEISYRITYKSEN OSAKEKAUPPA, OSAKKEENOMISTAJIEN KIRJALLINEN PÄÄTÖS JA PALVELUSOPIMUKSEN TULKINTAPÖYTÄKIRJAhttp://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191623-8.HTMKunnanhallitus 11.11.2019 / TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMA 1.1. - 30.9.2019 (Q3)TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMA 1.1. - 30.9.2019 (Q3)http://kuortane.oncloudos.com:80/kokous/20191623-7.HTM