Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
44   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
45   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
46   VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN/LUKION ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI
47   LIIKUNTATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2019
48   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
49   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Yli-Leppälä Erno vpj
Hautamäki Monica jäsen
Kuusisto Eila jäsen
Lindahl Tuija jäsen
Piironen Petra jäsen
Sippola Pirkko varajäsen
Koivisto Sanna esittelijä, sihteeri
Yli-Hynnilä Antti kh:n edustaja
Lampi Johanna Nuva

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla  
Alkaen 11.06.2019