Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
50   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
51   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
52 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.- 31.6.2019
53   UUDEN ALAKOULUN LVISA SUUNNITTELUN KILPAILUTUS
54 RANTATIEN SIVUKATUJEN KATUSUUNNITELMAT
55 UUDEN TRAKTORIN HANKINTA / OIKAISUVAATIMUS
56   TEKNISEN TOIMEN VIRANHALTIOIDEN HANKINTAVALTUUDET
57   LAUSUNTOPYYNTÖ: KUORTANEENJÄRVEN POHJOISOSAN YLEISKAAVOITUSTA KUORTANEENJÄRVEN RANTA-ALUEILLA MUKAAN LUKIEN SEURUS JA LAPUANJOEN RANTA-ALUE AINA LAPUAN RAJALLE ASTI.
58   TIEDOTUSLUONTEISET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Rintakallio Eero puheenjohtaja
Joensuu Timo jäsen
Salminen Annukka jäsen
Vesteri Maria jäsen
Pasto Pekka jäsen
Ridanpää-Taittonen Annu kh:n pj.
Ranta Martti esitt/ptk:n pitäjä
Haapa-aho Anne varajäsen