Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
78   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
79   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
80 TALOUSARVION TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODEN KOLMEN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN AJALTA 1.1.-30.9.2019
81   LIIKUNTATOIMEN ERITYISAVUSTUKSET
82   NUORISOTOIMEN ERITYISAVUSTUKSET
83   KULTTUURITOIMEN ERITYISAVUSTUKSET
84   Tämä asia ei ole julkinen.
85   HANKEHAKEMUS: VALTION ERITYISAVUSTUS TUTOROPETTAJIEN TOIMINTAAN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN
86   HANKEHAKEMUS: VALTION ERITYISAVUSTUS LUKIOUUDISTUKSEN TOIMEENPANON TUKEMISEEN 2019 (LISÄHAKU)
87   VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
88   MUUT ASIAT
89   HANKESUUNNITELMA: LIIKKUVA VARHAISKASVATUS, LIIKKUVA AIKUINEN JA IKILIIKKUJA.
90   HANKEHAKEMUS: ERITYISAVUSTUS KUNNILLE VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN LASTEN JA NUORTAEN LIIKUNNAN HARRASTUKSEN TUKEMISEKSI
91   TIEDONANTOJA

Osallistuja Tehtävä
Petäjäniemi Aapo puheenjohtaja
Yli-Leppälä Erno vpj
Hautamäki Monica jäsen
Kuusisto Eila jäsen
Lindahl Tuija jäsen
Piironen Petra jäsen
Koivisto Sanna esittelijä, sihteeri
Kaija Kiviluoma esittelijä
Yli-Hynnilä Antti kh:n edustaja
Lampi Johanna Nuva

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla  
Alkaen 19.11.2019